Strona główna Ośrodka Bencien Karma Kamtsang Toruń

wersja polska         English version

Budda Siakjamuni
U n i k a ć   w s z e l k i e g o   z ł a ,
p r a w o ś ć   r o z w i j a ć   n i e u s t a n n i e
o r a z   o k i e ł z n a ć   w ł a s n y   u m y s ł
-   o t o   N a u k a   P r z e b u d z o n y c h


B u d d a   S i a k j a m u n i
Uwaga: Nowy termin spotkań - środy 19:30

Witamy na stronie poświęconej praktyce buddyjskiej w tradycji Karma Kamtsang w Toruniu


Niniejsza strona internetowa przedstawia Ośrodek Bencien Karma Kamtsang Toruń, który skupia grupę buddystów i przyjaciół - z Torunia, Bydgoszczy i okolic.

Tradycja szkoły Karma Kamtsang, znana pod równorzędną˝ nazwą Karma Kagju (ang. Karma Kagyu), jest częścią szkoły Kagju, jednej z czterech głównych tradycji buddyzmu tybetańskiego. Jest to buddyzm tantryczny (z sanskrytu: wadżrajana). Linia Karma Kagju wywodzi się od takich mistrzów duchowych, jak Tilopa, Naropa, Marpa Lotsała (Marpa Tłumacz), Milarepa i Gampopa. Po ich aktywnościach Pierwszy Karmapa (Dysum Khjenpa) założył szkołę Karma Kagju, która nadal się rozwija. Współcześnie najwyższym autorytetem duchowym w tej tradycji jest Jego Świątobliwość XVII Gjalłang Karmapa Ogjen Trinle Dordże. Jednym z licznych klasztorów Karma Kamtzang w Tybecie był klasztor Benchen (czytamy: Bencien) w prowincji Kham na wschodzie Dachu Świata. Obecnie siedziba klasztoru Benchen znajduje się w Katmandu w Nepalu.

W 1994 roku powstał Związek Buddyjski Tradycji Karma Kamtzang w Polsce (obecna nazwa to Związek Buddyjski Bencien Karma Kamtsang), który działa pod opieką klasztoru Benchen w Katmandu. Związek jest członkiem-założycielem działającej od 1995 roku Polskiej Unii Buddyjskiej, której patronuje Jego Świątobliwość XIV Dalajlama Tenzin Gjamtso. Przewodniczącym Związku Buddyjskiego Bencien Karma Kamtsang w Polsce jest Lama Rinczen (Waldemar Zych), a główny ośrodek znajduje się w Grabniku koło Warszawy.
Aktualizacja: 16.10.2021 r.    © Ośrodek Bencien Karma Kamtsang Toruń